Zwroty i reklamacje - Motoczęści24h

Odstąpienie od umowy

Jeżeli jesteś konsumentem, co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Od umowy możesz odstąpić od umowy, wysyłając do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: [email protected] lub bezpośrednio na adres firmy SAT Sp. z o. o. ul. Gustawa Morcinka 43, 45-531 Opole

Zwracany towar wyślij niezwłocznie na adres: SAT Sp. z o. o. ul. Gustawa Morcinka 43, 45-531 Opole, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy kupna możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Druk do pobrania:

Odstąpienie od umowy

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: [email protected] lub drogą pocztową na adres: SAT Sp. z o. o. ul. Gustawa Morcinka 43, 45-531 Opole.

W związku z reklamacją możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpienie od umowy

Co do zasady reklamację należy zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady. Czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

Więcej informacji na temat odstąpienia od umowy oraz reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie.

Druk do pobrania:

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE